Társasági jog - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Egerszegi Ügyvédi Iroda
Egerszegi Ügyvédi Iroda
HU
EN
DE
PO
egerszegi@egerszegi.com
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
kapcsolat
munkatársaink
szakterületeink
nemzetközi együttműködés
Képek az irodáról
GY.I.K.
Hírek


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

társasági jog

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda napi gyakorlatként közreműködik részvénytársaságok, kft-k, bt-k, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és külföldiek magyarországi fióktelepei, valamint kereskedelmi képviseletek alapításában, valamint társasági és szindikátusi szerződések, alapító okiratok és alapszabályok, belső ügyrendek (IT, FB, SZMSZ) elkészítése, üzletrész- és részvény átruházás, vállalati átalakulások, vállalat felvásárlások (M&A), vállalatok jogi átvilágítása (due diligence) alkalmával. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet jelentős belföldi társaságok - elsősorban külföldi multinacionális cégek által alapított magyar leányvállalatok, illetve nagymúltú, főként belföldi tulajdonban lévő privatizált magyar társaságok - számára a társasági jog valamennyi területén. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda társasági jogi megbízásai felölelik többek között:

 • a cégalapításhoz szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítését; 
 • működő társaságban való részesedésszerzéshez részvény vagy üzletrész adás-vételi szerződések elkészítését; 
 • szindikátusi szerződések elkészítését; 
 • a társaság társasági jogi szempontból releváns belső szabályzatainak (SZMSZ, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági ügyrend, stb.) elkészítését; 
 • a kötelezően megtartandó, illetve cégadat-változás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak elkészítését; 
 • a fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a KELER felé a bejelentési kötelezettség teljesítését; 
 • a megcélzott gazdasági társaság teljes jogi átvilágítását (due diligence); 
 • az értékesítésre (privatizációra) kijelölt társasági részesedések felvásárlására vonatkozó tenderajánlatok formai megfelelőségének és jogilag releváns tartalmának felülvizsgálatát; 
 • szándéknyilatkozatok készítését; 
 • részvényesi megállapodások és részvény átruházási szerződések elkészítését; 
 • a tranzakciók megvalósításához szükséges valamennyi társasági és kapcsolódó egyéb dokumentum elkészítését. 

KAPCSOLAT

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda számos magyar vállalat átalakulása során jár el rendszeresen jogi tanácsadóként. Ennek során az Iroda jogi tanácsadói feladatai felölelik: 

 • az átalakítást előkészítő döntéshozatalban az átalakulás alternatíváival kapcsolatos jogi kérdések elemzését; 
 • az átalakulást jóváhagyó tulajdonosi határozatok előkészítését; 
 • az egyesülésről illetve szétválásról rendelkező szerződések elkészítését; 
 • az ehhez kapcsolódó cégadat-változások cégbírósági és Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé történő bejelentését.
MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

Környezetvédelmi ügyvéd

Kereskedelmi jog

Ingatlanjog

Környezetvédelmi jog

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog

Környezetvédelmi bírság