Referenciák - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Egerszegi Ügyvédi Iroda
Egerszegi Ügyvédi Iroda
HU
EN
DE
PO
egerszegi@egerszegi.com
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
kapcsolat
munkatársaink
szakterületeink
nemzetközi együttműködés
Képek az irodáról
GY.I.K.
Hírek


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Referenciák

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda Magyarországon kiemelkedő szakmai tapasztalattal, gyakorlattal és ügyfélkörrel rendelkezik a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek szinte teljes körű intézésével kapcsolatban.
 
Az Egerszegi Ügyvédi Iroda Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos tárgyalások során a magyar kormány részére jogszabálytervezeteket, az EU környezetvédelmi joganyagát a magyar jogszabályokkal összehasonlító jogszabályelemzéseket, valamint Brüsszelben, az EU-csatlakozási tárgyalások alkalmával használt tárgyalási segédanyagokat készített. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda több éven keresztül ellátta a magyar környezetvédelmi főhatóság jogi képviseletét környezetvédelmi jogi perekben. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda a társaság felszámolásáig több éven keresztül ellátta a vörösiszap-katasztrófával érintett legnagyobb hazai timföldgyártó teljes körű jogi képviseletét környezetvédelmi jogi ügyekben. Ezek közül kiemelkedőek a magyar jogtörténet legnyagyobb összegű bírságával kapcsolatos közigazgatási és peres eljárások.

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda egy évtizeden keresztül ellátta a legjelentősebb hazai gázszolgáltató társaság teljes körű jogi képviseletét környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi hatóságok előtt, valamint peres és peren kívüli eljárásokban. Ezek közül a legjelentősebbek az évtizedek során felhalmozódott, több helyen elhelyezett gáztisztító masszák tárolásával, ártalmatlanításával, kármentesítésével kapcsolatos polgári, közigazgatási és peres eljárások. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda több éve látja el az egyik budapesti önkormányzat teljes körű jogi képviseletét környezetvédelmi jogi ügyekben. Ezek közül európai jelentőségűek az egyedülálló, az évtizedek során un. pakura-tavakban felhalmozódott pakura tárolásával, ártalmatlanításával, kármentesítésével kapcsolatos polgári, közigazgatási és peres eljárások. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda látta el az egyik vezető hazai vegyipari társaság jogi képviseletét a cég egy dél-magyarországi település térségében található hulladéktároló telepén elhelyezett festékgyártási melléktermékként képződött, un. desztillációs üstmaradék tárolásával, ártalmatlanításával és kármentesítésével kapcsolatos polgári, közigazgatási és peres eljárásokban. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda ellátta az állami környezetvédelmi alapkezelő jogi képviseletét, amelynek keretében több száz támogatási szerződést véleményezett, a nem szerződésszerűen felhasznált állami támogatások visszafizetése érdekében peres és nemperes, végrehajtási, felszámolási eljárásokat folytatott, valamint az adott ügyhöz igazodó egyéb jogi megoldásokat alkalmazott. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda az egyik multinacionális erőmű holding tulajdonban álló, magyar hőerőműveket működtető társaság környezetvédelmi jogi képviseletét látta el füstgáz kibocsátás korszerűsítésével kapcsolatos ügyben. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda a magyar állami privatizációs szervezet megbízásából jogi véleményt készített többek között egy vezető bányaipari társaság privatizációjának környezetvédelmi kérdéseivel kapcsolatban. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda a legnagyobb hazai ásványi olaj és gázforgalmazó társaság részére az Európai Uniós jogharmonizáció következtében jogszabály által az ügyfélre ruházott feladatok teljesítése érdekében az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak, valamint a hazai joganyag összehasonlító elemzését végezte. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda Magyarország legnagyobb vasúttársasága elnöki tanácsadójaként a társaság igazgatósága elé kerülő - többek között környezetvédelmi - ügyek jogi szempontból történő átvilágítását, véleményezését végezte. 

Az Egerszegi Ügyvédi Iroda a legnagyobb magyarországi ékszergyártó és kereskedő, valamint fémpénzgyártó társaság teljes körű jogi képviseletét látta el több éven keresztül - többek között - környezetvédelmi ügyekben (főként veszélyes hulladék tárolása, szállítása).

Mindezeken kívül az Egerszegi Ügyvédi Iroda rendszeresen ellátja ügyfelei jogi képviseletét környezetvédelmi bírságokkal, kötelezésekkel, engedélyezésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban, biztosítja többek között nagyberuházások környezetvédelmi jogi hátterét.

KAPCSOLAT

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

Környezetvédelmi ügyvéd

Kereskedelmi jog

Ingatlanjog

Környezetvédelmi jog

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog

Környezetvédelmi bírság